Priprema, pozor, sad

Kontaktirajte nas već danas i minimizirajte Vaš poslovni rizik.

Kontaktirajte nas

Potpora upravljanju rizicima

Računalna potpora korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom

O softveru

VPR metodologija

Implementacija VPR metodologije uporabom ERM Venture softvera

Detalji

ERM Venture omogućava da Vaše upravljanje rizicima bude vrhunske kvalitete

Osiguravamo softversku potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom uporabom najmodernijih i međunarodno priznatih metodologija

ERM Venture softver

ERM Venture

(Enterprise Risk Management)

je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom.

.

Softver se temelji na metodologiji Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR)

VPR metodologija

Višedimenzionalna procjena rizika (VPR) je način na koji organizacije analiziraju, procjenjuju, rangiraju, obrađuju, nadziru i kontroliraju rizike od svih opasnosti, izvora opasnosti i sa svih aspekata ugrožavanja, s ciljem povećavanja stabilnosti  kompanije i njenih interesnih partnera.

Područje primjene

 VPR (Višedimenzionalna procjena rizika) metodologija je primjenjiva u 4 (četiri) posebno definirana područja.Ostvarite svoje zacrtane ciljeve uz upravljanje rizikom u:

  • Poslovnim procesima
  • Projektima
  • Kritičnim infrastrukturama
  • Zaštita na radu

Implementacija VPR metodologije uporabom ERM Venture softvera

Korištenjem softvera, korisnik stvara okruženje za pokretanje procesa upravljanja rizicima a zatim pokreće prvi projekt rizika.

Više informacija o korištenju softvera, možete pogledati na meniju

O softveru