O ERM Venture softveru

Što je ERM Venture softver?

ERM Venture (Enterprise Risk Management) je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom.

Glavne karakteristike softvera su:

  • Jednostavna prilagodba specifičnim potrebama korisnika –korisnik sam definira pravila, model i varijable koje želi koristiti
  • Korisnik sam određuje aspekte s kojih promatra rizike, određuje koliko i kojih kriterija će imati po kojem aspektu i pokojoj varijabli
  • Automatski se generira matrica vjerojatnosti i utjecaja za svaki aspekt na osnovu tolerancije rizika koju definira korisnik
  • Vižejezičnost
  • Evidentiranje događaja
  • Povijest i sljedivost procjene rizika
  • Streaming
  • Kontrolna ploča

ERM Venture softver može se koristiti kao web servis ili kao proizvod, instaliran i implementiran u vlastitom okruženju. Softver se temelji na metodologiji Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR).

VPR metodologija omogućava organizacijama analiziranje, procjenu, rangiranje, obradu, nadzor i kontrolu rizika od svih opasnosti, izvora opasnosti i sa svih aspekata ugrožavanja, s ciljem povećavanja stabilnosti organizacije i njenih interesnih partnera. Primjenju­je se na projektima, poslovnim procesima, zdravlju i sigurnosti, kao i na kritičnim infrastrukturama. VPR metodologija temelji se na međunarodno priznatim i preporučenim standardima i normama.

Preuzmi brošuru

Unlimited i Enterprise verzija

“Unlimited paket” nudi neograničen broj projekata i korisnika. Cijenu i ostale detalje možete saznati upitom na našu eMail adresu: info@erm-venture.com

“Enterprise Edition” također nudi neograničen broj projekata i korisnika. Ovaj paket omogućuje instalaciju i implementaciju softvera u Vašem okruženju. Za sve pogodnosti koje ovaj paket nudi, kontaktirajte nas na našu eMail adresu: info@erm-venture.com

Unlimited Enterprise