Pitanja

Ovdje su neka opća pitanja i odgovori o ERM softveru. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Softver za upravljanje rizikom je potreban za lakšu identifikaciju i uklanjanje rizika. Zašto prepustiti rizike slučaju? Koristite ERM Venture softver  i nosite se s njima!

Cijena softvera ovisi o vrsti paketa za kojeg se odlučite. Za sve upite kontaktirajte nas na mail: info@erm-venture.com, a mi ćemo Vam se javiti u što kraćem roku.

Registrirajte se na našoj web stranici i počnite s korištenjem softvera kao web servis! Softver možete koristiti i kao proizvod, instaliran i implementiran u vlastitom okruženju.

ERM Venture softver napravljen je po osnovu metodologije Višedimenzionalnog Procjenjivanja Rizika (VPR). Može se koristiti u svim djelatnostima, omogućava organizacijama analiziranje, procjenu, rangiranje, obradu, nadzor i kontrolu rizika od svih opasnosti, izvora opasnosti i sa svih aspe­kata ugrožavanja, s ciljem povećavanja stabilnosti organizacije i njenih interesnih partnera. VPR metodologija se primjenju­je na projektima, poslovnim procesima, zdravlju i sigurnosti, kao i na kritičnim infrastrukturama.